[17/06/2554] พิธีไหว้ครู[อ่าน 52]
 
 
 

 

รายละเอียด : 
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2554 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูและพิธีครอบครูช่าง ประจำปีการศึกษา 254 โดยมี ผู้อำนวยการฯ ดร. อาทิตย์ วิบูลชัย เป็นประธานในพิธี. ณ ลานหน้าองค์พระวิษณุกรรม จากนั้นเป็นพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และรับฟังธรรมเทศนาจากพระคุณเจ้าเพื่อเป็นสิริมงคล ณ บริเวณอาคารเอนกประสงค์โรงอาหารวิทยาลัยฯ
ภาพประกอบ : 
http://gallery2011.cmtc.ac.th/gallery2011/gallery_list.php?n_id=61
วันที่ : 
17/06/2554  เวลา : 10:49:43 am
ผู้ประกาศ :  
รัชนีกร หมอกเมือง

[14/06/2554] ส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา[อ่าน 95]
 
 
 

 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ร่วมรณรงค์โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา โดยเปิดโอกาสให้ผู้สมัครเป็นผู้แทนราษฎรทุกพรรคการเมือง มาแสดงวิสัยทัศน์ และนโยบายพรรค เพื่อเป็นแนวทางให้ คณะครู บุคลากรทุกฝ่าย ร่วมทั้งนักศึกษาที่มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ใช้เป็นข้อมูลกากบาดเลือกผู้แทนไปทำหน้าที่ในสภา โดยมีผู้อำนวยการ ดร.อาทิตย์ วิบูลชัย ร่วมรับฟังด้วย หน้าเสาธง เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2554
ภาพประกอบ : 
http://gallery2011.cmtc.ac.th/gallery2011/gallery_list.php?n_id=60
วันที่ : 
14/06/2554  เวลา : 03:19:59 pm
ผู้ประกาศ :  
อรพินธ์ นันทะเสน

[13/06/2554] เข้าค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต รุ่นที่ 2[อ่าน 105]
 
 
 

 

รายละเอียด : 
เมื่อวันที่ 11-12 มิถุนายน 2554 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ร่วมกับชมรมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้นำนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 รุ่นที่ 2 แผนกช่างกลโรงงานจำนวน 184 คนเข้าค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามโครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2554 ณ วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัเชียงใหม่
ภาพประกอบ : 
http://gallery2011.cmtc.ac.th/gallery2011/gallery_list.php?n_id=59
วันที่ : 
13/06/2554  เวลา : 10:38:23 am
ผู้ประกาศ :  
สุพรรษา

[10/06/2554] โครงการ “หนุ่มสาวยุคใหม่ใส่ใจความพร้อม”[อ่าน 77]
 
 
 

 

รายละเอียด : 
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกศึกษา วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินโครงการ “หนุ่มสาวยุคใหม่ใส่ใจความพร้อม” โดยได้เชิญวิทยากรจากศูนย์สาธิตบริการกามโรค มาให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา ในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2554 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสุทธา ธรรม อาคาร 50 ปี วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ภาพประกอบ : 
http://gallery2011.cmtc.ac.th/gallery2011/gallery_list.php?n_id=58
วันที่ : 
10/06/2554  เวลา : 02:54:43 pm
ผู้ประกาศ :  
รัชนีกร หมอกเมือง

[9/06/2554] การตรวจสอบ โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี[อ่าน 40]
 
 
 

 

รายละเอียด : 
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2554 ผอ. ดร. อาทิตย์ วิบูลชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ที่เข้ามาตรวจสอบการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี ณ ห้องประชุมสุทธาสิริ อาคาร 50 ปี วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ภาพประกอบ : 
http://gallery2011.cmtc.ac.th/gallery2011/gallery_list.php?n_id=57
วันที่ : 
9/06/2554  เวลา : 03:48:31 pm
ผู้ประกาศ :  
รัชนีกร หมอกเมือง

[7/06/2554] เข้าค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต รุ่นที่ 1[อ่าน 271]
 
 
 

 

รายละเอียด : 
เมื่อวันที่ 4-5 มิถุนายน 2554 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ร่วมกับชมรมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้นำนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 รุ่นที่ 1 แผนกช่างยนต์ จำนวน 184 คน เข้าค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามโครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2554 ณ วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ภาพประกอบ : 
http://gallery2011.cmtc.ac.th/gallery2011/gallery_list.php?n_id=56
วันที่ : 
7/06/2554  เวลา : 04:33:47 pm
ผู้ประกาศ :  
รัชนีกร หมอกเมือง

[7/06/2554] นิเทศนักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ ใน โครงการ TOYOTA T-TE P[อ่าน 56]
 
 
 

 

รายละเอียด : 
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2554 แผนกวิชาช่างยนต์ ร่วมกับ บริษัท TOYOTA ประเทศไทย จำกัด ได้ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ ระดับชั้น ปวส. 2 และ ปวส. 3 ในโครงการ TOYOTA T-TE P เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาสู่การเป็นช่างเทคนิคโตโยต้า สู่สถานประกอบการ ณ ห้องประชุมสุทธาธรรม อาคาร 50 ปี
ภาพประกอบ : 
http://gallery2011.cmtc.ac.th/gallery2011/gallery_list.php?n_id=55
วันที่ : 
7/06/2554  เวลา : 02:53:57 pm
ผู้ประกาศ :  
รัชนีกร หมอกเมือง

[3/06/2554] ร่วมเคารพศพบิดานายวิทยา สุภาอินทร์[อ่าน 206]
 
 
 

 

รายละเอียด : 
นายมนัส อาจองค์ รองฯผอ. ฝ่ายวางแผนงานฯ นายปัญญชาติ วงษ์ปัญญา รองฯผอ. ฝ่ายงานพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วย ครู เจ้าหน้าที่ ร่วมเดินทางไปเคารพงานศพบิดา นายวิทยา สุภาอินทร์ อาจารย์แผนกวิชาช่างไฟฟ้า ณ บ้านเลขที่ 203/1 หมู่ 11 อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ และ ในวันที่ 4 มิ.ย. 2554 เวลา 13.00 น. ฌาปนกิจ สู่สุสานสันย่าแบน ขอเรียนเชิญผู้รู้จักคุ้นเคยรักใคร่เข้าร่วมงานฌาปนกิจ บิดา นายวิทยา สุภาอินทร์ ตามวันเวลาดังกล่าว
ภาพประกอบ : 
http://gallery2011.cmtc.ac.th/gallery2011/gallery_list.php?n_id=54
วันที่ : 
3/06/2554  เวลา : 05:07:40 pm
ผู้ประกาศ :  
รัชนีกร หมอกเมือง

[3/06/2554] ประชุมนักศึกษาผู้กู้ยืมเงิน กยศ.[อ่าน 66]
 
 
 

 

รายละเอียด : 
ครูวันเพ็ญ สุมนาพันธุ์ หัวหน้างานแนะแนวและจัดหางาน ประชุมนักศึกษาผู้กู้ยืมเงิน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2554 ทั้งระดับชั้น ปวช. และ ปวส. เมื่อวันศุกร๋ที่ 9 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุมสุธาธรรม อาคาร 50 ปี
ภาพประกอบ : 
http://gallery2011.cmtc.ac.th/gallery2011/gallery_list.php?n_id=53
วันที่ : 
3/06/2554  เวลา : 04:44:59 pm
ผู้ประกาศ :  
รัชนีกร หมอกเมือง

[2/06/2554] ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาฯ [อ่าน 65]
 
 
 

 

รายละเอียด : 
ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2554 ผอ.ดร.อาทิตย์ วิบูลชัย พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ 4 ฝ่าย ครู และเจ้าหน้าที่งานประกันแผนกวิชา ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยต้นสังกัด จาก อาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง ที่ได้มีโอกาส เข้ามาทำการตรวจประเมินและสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยต้นสังกัดต่อผู้บริหารและบุคลากร ณ ห้องประชุมสุทธาสิริ และห้องประชุมสุทธาธรรม อาคาร 50 ปี วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ภาพประกอบ : 
http://gallery2011.cmtc.ac.th/gallery2011/gallery_list.php?n_id=52
วันที่ : 
2/06/2554  เวลา : 04:39:30 pm
ผู้ประกาศ :  
รัชนีกร หมอกเมือง

มีจำนวนทั้งหมด 59 รวมทั้งหมด : 6 หน้า : 1 [2][3][4][5] หน้าถัดไป>>
 
     
 

กลับข้างบน

 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เลขที่ 9 ถนนเวียงแก้ว ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053-217708 Chiang Mai Technical College (Since 2011) All rights reserved.
ติดต่อผู้ดูแลระบบ suphan123@hotmail.com